ABC...

Vilka är de möjliga tillämpningarna?


 1. Bostäder
  • Isolering och tätning av tak
  • Isolering och tätning av innertak
  • Isolering av väggar
  • Lufttät isolering av klimatskalet
  • Isolering av köldbryggor
  • Isolering av kryputrymmen
  • Isolering av badkar och jacuzzis
  • Isolering av uppvärmning och luftkonditioneringsrör
  • Tätning av rörpassager
  • Tätning snickeri (fönster, dörrar)

   

 2. Industriella/kommersiella
  • Isolering av byggnader (innertak, vägg och tak)
  • Isolering av rör
  • Isolering av VVS-installationer
  • Undvikande av kondens
  • Avveckling av rör
  • Asbestinneslutning

   

 3. Utrustningens originaltillverkare (OEM=Original Equipment Manufacturer)
  • Containerreparation
  • Kyltransport
  • Kyllager
  • Kyltankar
  • Kyldiskar
  • Ismaskiner
  • Spa och Jacuzzi
  • Förfabricerade konstruktioner
  • Värmeväxlare
  • Dörrar
  • Strukturella förstärkningar
  • Isolering av takavlopp

   

 4. Specialiteter
  • Scenbyggnation
  • Vinkällare
  • Renovering av yachter och flodbåtar
  • Petrokemisk industri
  • Skadedjursbekämpning
  • Dammkontroll
  • Ljud- och vibrationsisolering
  • Isolering av båtar
  • Öka båtar & pontoners flytförmåga
  • Modellering
  • Terrarier och akvarier